Ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο φωτοβολταϊκού πάρκου 'Metro Energy'
Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα 'Metro Energy'
αντλίες θερμότητας

ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ, ύψους 26 δισ. ευρώ - μέσα το ''εξοικονομώ'' & η διαχείριση αποβλήτων

 

Εγκρίθηκε σήμερα το νέο ελληνικό πρόγραμμα ΕΣΠA 2014-2020 συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα, το τρίτο που εγκρίνεται μεταξύ των 28 κρατών της Ε.Ε. μετά από αυτό της Δανίας και της Γερμανίας και μάλιστα χωρίς παρατηρήσεις.

Με δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι το νέο ΕΣΠΑ θα είναι καταλύτης για την ανάπτυξη της χώρας και θα αφορά υφιστάμενα και νέα σχέδια με χαρακτηριστικά καινοτόμα και εξωστρεφή.

Σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου Ανάπτυξης, το μερίδιο των περιφερειών στο νέο ΕΣΠΑ θα είναι αυξημένο στο 35% (9,3 δισ. ευρώ) έναντι 22% ποου ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα και δεν θα αφορά μόνο τεχνικές δράσεις αλλά και αγροτικής ανάπτυξης και τον κοινωνικό τομέα ιδιαίτερα με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Αναλυτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ είναι τα εξής:

•             Κοινοτική Συνδρομή ΕΣΠΑ: 19,7 δις. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δις) ευρώ με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις. με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016.

Σε  αυτό προστίθενται

•             οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. € (ΔΔ 682 εκ. €) πόροι   από Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα

•             οι πόροι για τα Προγράμματα  Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (231,7 εκ. €) (ΔΔ 289,6 εκ. €)

•             οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. € (351 εκ. €)

Συνολικό ποσό κοινοτικής συνδρομής: περίπου 20,8 δις €

Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη: περίπου 26 δις €

Επτά Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα (μαζί με την Τεχνική Βοήθεια)

1.«Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία».

Προϋπολογισμός: 3,64 δις ευρώ (ΔΔ 4,55 δις ευρώ)

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25 % των πόρων.

9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός.

Ενισχύσεις για:

•             εξαγωγικές επιχειρήσεις,

•             πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,

•             νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες

•             τουριστική προβολή,

•             εξοικονόμηση ενέργειας,

•             ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων,

•             καινοτομία

2.«Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»

Προϋπολογισμός: 0,4 δις. Ευρώ (ΔΔ 0,5 δις ευρώ)

•             Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.α.

•             Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας

•             Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης

•             Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

3.«Περιβάλλον-Μεταφορές»

Προϋπολογισμός: 3,5 δις. ευρώ (ΔΔ 4,2 δις.)

•             Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,

•             Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης,

•             Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα.

•             Διαχείριση αποβλήτων

•             Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

4.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»

Προϋπολογισμός: 1,9 δις. Ευρώ (ΔΔ 2,3 δις ευρώ) συν 0,17 δις. (ΔΔ 0,214) για απασχόληση νέων

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31 %

•             Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων

•             Κουπόνια ανέργων

•             Βρεφονηπιακοί σταθμοί

•             Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ

•             Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους

•             Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

•             Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

•             Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου

•             Απασχόληση νέων

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός: 4,2 δις. Ευρώ  (ΔΔ περίπου 5,2 δις €) εκ των οποίων 1,2 δις. (ΔΔ περίπου 1,5 δις €)  μέσω ΠΕΠ

•             Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

•             στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,

•             στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων

•             στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

•             διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,

•             υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (όταν οριστικοποιηθούν οι πόροι)

Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 250 εκ. € (ΔΔ 333 εκ. €)

•             επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),

•             Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία

•             Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας

•             Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προϋπολογισμός: 5,2 δις. ευρώ (ΔΔ 6,75 δις €)

Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22 στο 35 %.

•             Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ)  ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

•             Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα

•             Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις

•             Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα.

•             σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις

•             Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα.

 πηγή:b2green.gr

ΕΣΠΑ

espa1espa2

Mέσω του ΕΣΠΑ μπορείτε να έχετε αυτονομία στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και γι΄αυτό το λόγο έχουμε ετοιμάσει πακέτα για εσάς ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να επιδοτηθείτε 50% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μερικές από τις οποίες είναι ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το υπόλοιπο 50% χρηματοδοτείται από τις τράπεζες.

Χρόνος συγκέντρωσης εγγράφων 15 ημέρες.
Ζητήστε μας να σας στείλουμε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

Επιπλέον μπορείτε να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό σύστημα 10Kwp διασυνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ με ετήσια έσοδα έως 4.000€.

Δυνατότητα χρηματοδότησης 100% από Ελληνική Τράπεζα.

Χαρά μας θα ήταν να έρθει ο μηχανικός από το χώρο σας για μια προσωπική επαφή μαζί σας ώστε να σας εξηγήσει αναλυτικά τους τρόπους υλοποίησης για να απαλλαγείτε οριστικά από την σχέση σας με τη ΔΕΗ.

Χωρίς καμία επιβάρυνση ή υποχρέωση για εσάς.

Facebook 1350547725 Twitter 1350547063 YouTube 1350547169 RSS

prosfores2

buy-photovoltaics sell-photovoltaics

map greece2

cert2

sef2

brands